PLE-MLE   - LƯỢM LẶT

 

Cha Qun m - Champigny Sur Marne 19/02/17
Chữ Nhẫn ...
Gọi tiếng Cha ơi 
Kiếm người thn 
Live Show 18/03/17  
Một ngy đặc biệt
Một ngy Đng lạnh
Mừng kỷ niệm 45 năm ngy cưới Vn & Duy 
Người Việt Nam Cng Gio với Tết Nguyn Đn
Nhạc sĩ Lam Phương
Niềm vui mỗi ngy
Relev d'automesure 
Souvenirs 28-02-2015
Suy niệm về gi trị của tiền bạc...
Thnh Ca V Đời Sống - Tm Cha - Lm. L Ph Hải - Nhm Một Cht 
Thu về nhớ Mẹ 
Thư ngỏ Gio xứ Chu Bnh
Tuyết rơi - Tombe la neige...Paris 09/02/18 
nghĩa của tiếng chung cha
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prsent par :

23/02/18