RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS DES AMIS EN IDF

2018

Click chaque bouton interactif

      

 

                

†-

 15/12-2018 : GĐTT  kính mời quư cộng đoàn tham dự thánh lễ cảm tạ các Thánh Tử Đạo Lào... Voir

†-

 09/12-2018 : GĐTT (Hội Thánh Tâm) sẽ tổ chức Mừng Kính Lễ Giáng Sinh Voir

♫-

 30-09-2018 : Journée de Solidarité et Rencontre organisée par la CCLPIDF...(Comité Catholique Lao Paris Ile De France) Voir

♫-

 29-09-2018 : Nhóm từ thiện Âu Châu Nhịp Cầu Yêu Thương - Tiếng hát T́nh Thương Tour Paris Voir

♫-

 15-07-2018 : Hội Thân Hữu VKAL tại Pháp tổ chức Hè Hội Ngộ 2018 Voir

♫-

 23-06-2018 : Đại nhạc hội : Gây quỹ góp phần cúng dường do Hội văn hóa Á Châu và GĐPT Quảng Đức tổ chức... Voir

♫-

 17-06-2018 : Bữa cơm t́nh thương : Hội Trái Tim Đáng Thương Voir

†-

 10-06-2018 : GĐTT (Hội Thánh Tâm) sẽ tổ chức lễ Quan Thầy Voir

♫-

 06-05-2018 : Miền Tây Quê Tôi : Chương tŕnh ca nhạc của Thị Mai Production Voir

♫-

 22-04-2018 : Chung tay nối rộng t́nh thương : Association AFFA... Voir

♫-

 15-04-2018 : Nouvel An Lao - Gala de fin d'année 2017-2018 de l'Association La Main Tendue de Garges Voir

♫-

 14-04-2018 : Hội TTN VN Essone - AJVE Mừng Xuân Mậu Tuất Voir

♫-

 08-04-2018 : Ra mắt Phim : Một đời cho nghệ thuật của VN Film Club tại Paris Voir

♫-

 25-02-2018 : GĐTT (Hội Thánh Tâm) sẽ tổ chức cây mùa Xuân Mậu Tuất Voir

♫-

 24-02-2018 : Hội Thân Hữu VKAL tại Pháp mừng Xuân Mậu Tuất Voir

♫-

 18-02-2018 : Tết Mậu Tuất do Hội Trường Làng Ta tổ chức Voir
     
 
 

Présenté par :

Merci de faire suivre